Hem

Norra Kallhäll

Försommar24
Försommar20
Försommar18
Försommar16
Försommar13
Försommar10
Försommar22
Försommar26
Försommar25
Försommar29
Försommar23
Försommar19
Försommar21
Försommar15
Försommar17
Försommar14
Försommar8
Försommar9
Försommar7
Försommar12
Försommar3
Försommar4
Försommar5
Försommar2
Försommar
Vår7
Vår8
Vår9
Vår
Vår1
Vår10
Vår6
Vår5
Vår4
Vår3
Vår2
sommar3
Sommar3
sommar4
Sommar4
sommar5
Sommar5
Sommar8
sommar8
Sommar7
sommar7
Sommar6
sommar6
Sommar2
sommar20
sommar21
sommar22
Sommar
Sommar1
sommar14
sommar13
sommar1
sommar11
sommar25

Information från Lokal Hyresgästförenin

 

  • Yogan inställd tillsvidare, information kommer på FB-gruppen och här på hemsidan när den startar igen. 
  • Lokalerna är stängda tillvidare, ingen uthyrning tillsvidare. 


Vi på lokala Hyresgästföreningen NorraKallhäll håller FB-grupp uppdaterad när något ändras och här på hemsidan kommer ny information upp så fort vi kan.

Information från Hyresgästföreningen

Kommande aktiviteter

inom Hyresgästföreningen Norra Kallhäll

Varför ska man vara medlem i hyresgästföreningen ?


Gå in och läs mer här!

Förbundsstyrelsens beslut med anledning av coronaviruset

Idag den 17 mars 2020 fattade Hyresgästföreningens förbundsstyrelse flera beslut med anledning av coronavirus Covid-19. Bland annat rekommenderas föreningarna skjuta upp sina årsmöten (mer info om det kan du läsa längre ner).

Som ett led i att ta vårt samhällsansvar kring smittspridning av coronavirus Covid-19 har Hyresgästföreningen beslutat att vidta en rad åtgärder. Hyresgästföreningen följer myndigheternas rekommendationer och fattar löpande beslut i enlighet med dessa.

Personer över 70 år uppmanas av Folkhälsomyndigheten att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Detta innebär att Hyresgästföreningen inte kan rekommendera medlemmar över 70 år att delta i möten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arrangörer av offentliga sammankomster att genomföra riskbedömningar av arrangemangen och i de fall riskerna är för stora, ställa in eller skjuta upp sammankomsterna.

Kollektivtrafiken har begränsats och SJ har glesat ut avgångarna på i princip samtliga linjer. Detta riskerar begränsa möjligheterna att ta sig till arrangemang.

Dessa beslut gäller från och med onsdagen den 18 mars.

Föreningars årsmöten
• Förbundsstyrelsen rekommenderar föreningar att senarelägga sina årsmöten.
• Enligt stadga ska föreningsårsmöten genomföras i mars. Eftersom vi har ett extraordinärt läge i samhället har förbundsstyrelsen beslutat att denna tidpunkt senareläggs. Förbundsstyrelsen återkommer den 3 april med mer information om tidpunkten.
• Kostnader som kan uppstå i samband med senarelagda årsmöten uppbärs av respektive förening.
• Fullmäktigeledamöter som är valda på 2019 års föreningsårsmöten är valda tills föreningsårsmöte 2020 har genomförts. Om det skulle uppstå ett läge där föreningsårsmöte inte hinner genomföras innan regionfullmäktige så gäller de val av fullmäktigeledamöter som genomfördes 2019.

Möten inom Hyresgästföreningen
• Styrelser och arbetsgrupper rekommenderas genomföra sina möten digitalt eller över telefon i så stor utsträckning som är möjligt fram till den 3 april.

Kvarterslokaler
• Förbundsstyrelsen rekommenderar ansvariga för kvarterslokaler som tillhör riskgrupp eller är oroliga för smittspridning att inte genomföra arbetsuppgifter som innebär nära kontakt med andra (såsom nyckelöverlämning och städinspektion). Lokalansvariga uppmuntras hitta andra lösningar för dessa arbetsuppgifter.
• Förbundsstyrelsen rekommenderar att kvarterslokalerna inte används för sammankomster där smittspridning kan förekomma fram till den 3 april.

Förtroendemannadialoger 51/22
• Med anledning av rådande läge beslutas att den inplanerade förtroendemannadialogen om 51/22 som respektive regionstyrelse uppdragits genomföra skjuts fram och att inga aktiviteter som innebär fysiska möten genomförs fram till den 3 april, då nya beslut fattas.


Förbundsstyrelsen följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Därför kan dessa bestämmelser komma att ändras. Besluten omprövas senast fredagen den 3 april.

Håll dig uppdaterad om Hyresgästföreningens hantering av coronaviruset och få svar på vanliga frågor som våra medlemmar har genom att besöka www.hyresgastforeningen.se/corona

Aktuell information


Tänk på att alltid felanmäla/serviceanmäla när du ser något som inte är som det ska.

Willhem Service Anmälan

Inte medlem i Hyresgästföreningen?


Hur du använder ditt medlemskap:

Du kan fråga oss till råds om du undrar över något i ditt boende och kan få jurdiskt stöd om det behövs. Vill du själv engagera dig i bostadsfrågor? Kontakta Hyresgästförening idag!


Är du inte medlem och vill bli det klicka här.